ПОЗИВ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ У СЕКЦИЈУ ЗА МУЛТИМЕДИЈУ

Обавештавају се ученици да  почиње са радом секција за мултимедију ОШ «Херој Радмила Шишковић».
У току рада секције за мултимедију у школској 2016/2017. чланови секције ће имати прилике да се упознају са основним појмовима о мултимедији; грађом дигиталног фотоапарата; техником израде и обраде дигиталне фотографије; публиковањем дигиталних фотографија на интернету; грађом дигиталне видео камере; израдом и монтажом видео материјала и публиковањем видео материјала на интернет.
Практичне вежбе које су предвиђене обухватају израду албума са фотографијама и видео записа о раду секција у школи, израду албума са фотографијама и видео записа о значајним догађајима у школи (Дан школе, пролећни крос, школска такмичења, итд.) и публиковање радова на интернет. Листа тема за практичне вежбе није ограничена и ученици могу да предложе своје.
Ученици који могу да буду чланови секције за мултимедију морају да похађају предмет информатика и рачунарство, да немају слабе оцене, да су примерног владања, и да имају сагласност родитеља за ангажовање у секцији.
Начин рада секције: сваке друге недеље одржаваће се блок настава према договору. Поједине наставне јединице обухватају рад на терену (пролећни крос, обележавање Дана школе, и слично), односно рад изван кабинета за информатику.
Рок за пријављивање је до краја септембра.
Пријављивање се врши код предметног наставника или попуњавањем упитника на вези.
Comments